מיסוך קרינה הוא המונח מקצועי והנכון לכלל העבודות המבוצעות על מנת למסך ולצמצם את כמות הקרינה האלקטרומגנטית מתדרי רדיו וסלולר RF או השטף המגנטי מקרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF .

לשם ביצוע מיסוכי קרינה מומלץ להיוועץ במהנדס מומחה למיסוך קרינה, אשר יזהה את מקורות הקרינה הדרושים למיסוך, ובהתייעצות עם המזמין יחליטו מהם ערכי הקרינה המקסימליים הרצויים ובהתאם לכך מהנדס הקרינה יתכנן מפרט מיגון קרינה אשר ימסך את האותות ויפורטו בו החומרים מפחיתי הקרינה ואופן חיבורם בכדי לייצור את מיסוך הקרינה הרצוי.

למעשה היום, ניתן לבצע מיסוך קרינה כמעט לכל מקור קרינה ולצמצם את הערכים של הקרינה למינימום ואף ממש לאפס, מיסוך הקרינה מתוכנן בצורה בה יעבוד בצורה האפקטיבית ביותר ויצמצם את הקרינה לרמות הדרושות ע”פ החוק או הדרישות מאת המזמין.

 

אצלנו בחברה ניתן לבצע מיסוכי קרינה למקורות הקרינה הבאים:

מיסוך קרינה RF – מיסוך קרינה זה מיועד לחסימה של אותות רדיו וסלולר אשר משודרים מאנטנות סלולר רדיו או מקורות שידור אחרים, מיסוך הקרינה מתוכנן בהתאם לתדר המשודר וכן מיסוך הקרינה מותאם לאזור שאותו רוצים למגן וכמובן בהתאם לדרישות מיסוך הקרינה שסוכמו עם מזמין עבודות המיגון ומיסוך הקרינה.

מיסוך קרינה שקוף המודבק על גבי חלונות – מיסוך קרינה זה אפשרי על גבי חלונות ויכול למנוע עד 99% מהקרינה האלמ”ג המשודרת מחוץ למבנה.

מיסוך קרינה המודבק כטאפט על קירות – מיסוך קרינה זה יכול למנוע עד 99% מעוצמות הקרינה שנמצאות מעבר לקיר , כמו כן ניתן להשתמש במיסוך קרינה זה גם בתור הגנה על חדרי ישיבות מחדירה לפרטיות או האזנה.

מיסוך קרינה המבוצע על ידי צבע- מיסוך קרינה זה מיועד לצמצום הקרינה על אלמנטים שונים כגון קירות מחיצות ושאר קופסאות או אזורים שבהם יש לצמצם ולמנוע אותות אלמ”ג מלהפריע לפעילות התקינה של הציוד.

מיסוך קרינה המבוצע ע”י רשתות הגנה מקרינה- מיסוך קרינה זה מבוצע באזורים בהם לא ניתן להשתמש במגונים אחרים כגון מרפסות, חלונות וחצרות או כתוספת מיסוך קרינה לצמצום הקרינה .

מיסוכי קרינה מיוחד ל”רגישים לקרינה” – מיסוכי קרינה לרגישים קרינה” מיועד עבור אוכלוסיות רגישות לקרינה אשר גם רמות נמוכות של קרינה אלמ”ג יכולות לגרום להפרעות קשות בתפקוד היומיומי, מיסוך קרינה זה יכול כמעט להעלים לגמרי את הקרינה ולספק מיגון קרינה חיוני לרגישים לקרינה.

 

מיסוך קרינה ELF – מיסוך קרינה זה מיועד לצמצום שטף מגנטי ממקורות של חשמל כגון קווי הזנה, ארונות מונים, שנאים, לוחות חשמל, חדרי UPS, חדרי מתח, לוחות בקרה ומכונות אשר פולטות שטף מגנטי גבוה ELF.

מיסוך קרינה מארון חשמל- מיסוך קרינה מארון חשמל נועד לבצע מיגון קרינה לאזורים הנמצאים בסמוך לארון מאחוריו או מעליו בכל כיוון כלשהוא, מיסוכי הקרינה מבוצעים בהתאם לאזור שעליו אנו רוצים להגן וכן בהתאם לדרישות המיגון קרינה ובהתאם לזרמים שיש בארון החשמל.

מיסוך קרינה מחדר שנאים- מיסוך קרינה מחדר שנאים נועד לצמצום השדות המגנטים הגבוהים הנפלטים כתוצאה מפעולת השנאי, השנאי אשר משנה את המתח והזרם של מערכת האנרגיה מייצר קרינה בלתי מייננת בתחום רשת החשמל ופולט שדות מגנטים גבוהים, מיסוך הקרינה נועד למזער את פליטת השדות המגנטים ולהגן על השוהים בקרבת השנאי, באמצעות תכנון מיסוך קרינה נכון , יהיה ניתן למגן את כלל השטף המגנטי של קרינת החשמל ELF הנפלט מחדר השנאים.

 

מיסוך קרינה מחדר מתח נמוך, מיסוך קרינה של חדר מתח נמוך נועד לצמצם את פליטת השדות המגנטיים שיש בחדר זה, בדרך כלל בחדר מתח נמוך יש קרינה גבוהה ביותר של שטף מגנטי ELF בשל העובדה כי מרוכזים בחדר זה כלל מקורות האנרגיה של המבנה, על מנת למזער את השעות הקרינה ולמגן את האזורים בעלי השהייה הרצופה מקרינה זו יש לתכנן מיסוך קרינה בהתאם לתוואי השטף המגנטי ומערכת האנרגיה, מיסוך הקרינה יותאם גם לצריכת הזרם המקסימלי, וייתן הגנה מלאה מקרינה לשוהים במבנה.

מיסוך קרינה מקווי הזנה, מיסוך קרינה מקווי הזנה, פעמים רבות במיוחד במבנים גדולים יש צורך באנרגיה מרובה ולשם כך יש בדרך כלל פירים של קווי הזנה, פסי צבירה וכן מערכת של הולכה של הזרם החשמלי לאורך הבניין, הזרם שזורם בפירים אלו בקווי ההזנה פולט שדות מגנטיים גבוהים ביותר, לשם הצמצום ומיסוך הקרינה יש לתכנן מיגון קרינה יעיל אשר יבצע מיסוך של הקרינה וימנע מפליטה של שדות מגנטים וקרינה בלתי מייננת מרשת החשמל לאזורי השהייה של הציבור.