מיגון קרינה

מיגוני קרינה נועדו לשם צמצום הקרינה הנפלטת ממקורות קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל, לאחר ביצוע מיגון הקרינה ניתן יהיה לשהות באזור הממוגן ללא חשש קרינה כלל.

הטכנולוגיה האלחוטית  (קרינה מרשת הסלולר והרדיו RF) והשימוש הגובר באנרגיה חשמלית (קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF) חושפות את הציבור לקרינה הולכת וגוברת , הצפיפות האורבנית באזורי העבודה והמגורים גורמים לכך שהקרבה של בני האדם למקורות הקרינה הולכת וגוברת ובכך מעלה את הסיכון שבני אדם יחשפו לקרינה אלקטרומגנטית ולשטף מגנטי ועל מנת למנוע את הסיכונים שבחשיפה לקרינה מומלץ לבצע מיגון קרינה מותאם למקור הקרינה בכדי שניתן יהיה לשהות בצורה מוגנת מקרינה במבנים.

מיגוני הקרינה יכולים לכלול מגוון עבודות ובנייה של אמצעי מיגון קרינה לשם הגנה מקרינה אלקטרומגנטית ממקורות רדיו וסלולר וכן התאמת חומרי מיגון קרינה לחסימה של שטף מגנטי ממקורות של חשמל.

הגנה מפני קרינה, הינה מחויבת המציאות הרבה פעמים במיוחד במקומות שבהם רמות הקרינה חורגות מהתקן המומלץ ע”י המשרד להגנת הסביבה, ואז יש חיוב לבצע עבודות מיגון קרינה לשם הפחתת החשיפה לקרינה של בני אדם ומתן אזורי שהייה מוגנים מקרינה להם.

מיגון קרינה יכול להתבצע באופנים רבים, הן פאסיבי והן אקטיבי, אחד ממיגוני הקרינה הנפוצים ביותר הינו מיגון קרינה פאסיבי אשר למעשה בונים “חציצה” בצורת חומרים מגני קרינה הנמצאים בין מקור הקרינה לאזור עליו אנו מעוניינים להגן מקרינה.

פעמים רבות יהיה צורך לבחון את מקורות הקרינה בכדי למצוא את הדרך האופטימלית למיגון הקרינה, בו האפקטיביות של חומרי המיגון של הקרינה יצמצמו את הקרינה באופן הטוב ביותר.

ביצוע מיגוני קרינה נפוץ מאוד בפרויקטים של בנייה חדשים שלהם אף נכתב במיוחד מפרט מיגון

קרינה בלתי מייננת, לשם צמצום השטף המגנטי מרשת חשמל ELF, וביצוע מיגון קרינה והבטחת אזורי השהייה בפרויקט כבטוחים מקרינה לשם קבלת היתר הקמה למתקן החשמל או לשם קבלת טופס 4 ואישור יועץ קרינה ע”פ ת”י 5281 הדורש כי כל האזורים במבנה יהיו מוגנים מקרינה.

 

מיגון קרינה יכלול את כל העבודות המבוצעות על מנת לצמצם את כמות הקרינה האלקטרומגנטית מתדרי רדיו וסלולר RF או השטף המגנטי מקרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF.

התהליך מבוצע תמיד בהתבסס על התכנון הקיים והאילוצים במיקום מרכז האנרגיה, ולאחר שנבחנו חלופות ראויות למיגון הקרינה כגון החלפת מיקום חדרי החשמל ולוחות החשמל .

בדרך כלל במפרט של מיגון קרינה תמצאו  סקירת המצב הקיים, פוטנציאל חשיפה של השוהים במבנה לשטף מגנטי וכן הפעולות הנדרשות של צמצום ומיגון הקרינה על מנת להבטיח שהשטף המגנטי יהיה נמוך ככל הניתן ויעמוד בהמלצות המשרד להגנת הסביבה ע”פ דרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת (2006) , תקנות הקרינה הבלתי מייננת (2009) , תקן ישראלי לבנייה ירוקה(5281).

במידה ובסקר המקדים של הקרינה נמצאו חריגות קרינה , אזי תהייה חובה לבצע מיגון קרינה לשם וידוא עמידת המבנה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה הנובעות מחוק הקרינה הבלתי מייננת וכן של ת”י 5281.

ביצוע נכון של מיסוך, מיגון והגנה מפני קרינה מרשת החשמל של שדות מגנטיים נועדו להבטיח הגנה מקרינה לשוהים במבנה ושהם לא יחשפו לשטף מגנטי הנובע מקרינה בלתי מייננת מרשת החשמל מעבר למותר, ולכן מיגוני הקרינה שיבוצעו במבנה יותאמו לדרישות מיגון הקרינה ע”פ יועץ הקרינה .

לדוגמא דרישה למיגון קרינה יכולה להגיע בשל חדרי השנאים וחדרי החשמל מתח נמוך , קווי הזנה ולוחות חשמל קומתיים.

מטרת מיגון מפני קרינה הנה לאפשר את שהיית העובדים באזור מוגן קרינה גם בקרבת מתקני חשמל (50Hz), מבלי שאלו יהוו סיכון כלשהו לבריאות העובדים. לצורך תכנון הפתרון של מיגון הקרינה, נבחנו תחילה מקורות החשמל, נבדקו נתוניהם הטכניים, מיקומם ביחס למשרדים או דירות מגורים והשלכת גורמים סביבתיים על יצירת שטפים משניים של שדות מגנטים (קירות בטון מזויין וכדו’) אשר יכולים להשפיע על יעילות מיגון הקרינה ואופן ההגנה מקרינה על האזורים השונים.

ביצוע –  מיגון קרינה ומיסוך קרינה

 

לשם ביצוע עבודות מיגון קרינה יעילות נבדקת אנליזה של הנתונים הכוללים של חומרי המיגון השונים ועל פי ניתוח התוצאות מתוכנן מבנה המיגון הכללי ואף אופן הרכבת שכבות המיגון השונות כנגד הקרינה.

לשם ההפחתה היעילה של מיגון הקרינה  יש לבצע את מיסוך הקרינה,  באופן מדויק על פי מפרט מיגון קרינה הנדסי לביצוע המיגון של הקרינה הכולל שרטוטים, כתב כמויות, חומרי הגנה מקרינה, הנחיות התקנה של אמצעי מיגון הקרינה, דגשים לביצוע עבודות המיגון של הקרינה ואופן הפיקוח על המיגון.

מיגוני קרינה מבוצעים בעיקר באזור מקורות החשמל היות שצפויים ערכי שטף אלקטרומגנטי גבוהים, ההולכים ודועכים ביחס הפוך למרחק ממקור השטף המגנטי של רשת החשמל  (מרחק מהקיר, מהרצפה ומתחומי לוחות החשמל). ערכים אלו נבחנים ביחס לזמן השהייה הצפוי של השוהים במקום הזקוקים להגנה מקרינה לשם הבטחת בריאותם ואיכות החיים שלהם.

מיגון קרינה GETSAFE