בחיים המודרניים, אנו משתמשים במוצרי חשמל רבים אשר דורשים מקור חשמל לאספקת אנרגיה, פעמים רבות עקב השימוש הרב בחשמל נפלטת קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF אשר חושפת את הסובבים לקרינה גבוהה , לשם צמצום הקרינה נדרש ליצור מערך הגנה מקרינה לשם צמצום החשיפה לקרינה של השוהים במקומות הללו.

 

השלב הראשון של הגנה מקרינה הינו שלב המניעה של החשיפה לקרינה, בשלב זה דואגים למקם את הציוד החשמלי שפולט קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל היוצרת שטף מגנטי, באזורים הרחוקים משהייה רצופה כך שלא תהייה חשיפה של הציבור לקרינה של שטף מגנטי מרשת החשמל ובכך למעשה ליצור חציצה בין מקור הקרינה מרשת החשמל לאזורי השהייה ובכך מספקים מניעה והגנה מקרינה לשוהים במקום.

במקרה שלא ניתן לייצר הגנה מקרינה על ידי תכנון מקורות הקרינה מרשת החשמל הרחק מהאזורי שהייה הרצופים, יש צורך ליצור הגנה פאסיבית מקרינה על מנת לוודא  שהקרינה האלקטרומגנטית אליה אנו חשופים, עומדת בהמלצות המשרד להגנת הסביבה ולא מסכנת את בריאות השוהים במבנה , בניית הגנה ומיגון קרינה במקום  תמנע חשיפה של השוהים לקרינה בלתי מייננת ELF ממקורות חשמל כגון קווי מתח, ארונות חשמל, חדרי שנאים ארונות חשמל וכו’.

 

את ההגנה לקרינה ומיסוך השדות המגנטים מרשת החשמל יוצרים באמצעות התקנת פלטות של מיגון קרינה מחומרים פרומגנטיים כגון לוחות אלומיניום , פלדה, חומרים כגון מיומטל ועוד אשר הרכבתם בהתאם למפרט מיגון הקרינה יוצר הגנה מקרינה לשוהים במקום.

 

כיום הניתן לתכנן הגנה מקרינה לכל מקום כמעט, ולהגיע לרמות קרינה מינימליות ולמעשה לבטל את הקרינה מרשת החשמל לחלוטין וליצור הגנה מקרינה מושלמת ולאפשר שהייה ללא הגבלה של אנשים באזורים שבהם בוצע בהצלחה הגנה מקרינה של רשת החשמל.

 

ההגנה מקרינה צריכה לכלול את כל השטחים הנדרשים למיגון קרינה וכן כמויות של חומרי ההגנה ומיגון הקרינה, וכמובן את צורת ההגנה הנדרשת מקרינה. ההגנה מקרינה מתוכננת  בהמשך לניתוח הנתונים והמסקנות שהתקבלו לאחר ביצוע סקר קרינה כולל.

ההגנה מקרינה מבוצעת  ל מנת להבטיח עמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה רצופה הן בבתי מגורים והן במקומות עבודה, פעמים רבות נדרש לבצע פעולות של התקנת מיגון כנגד שדות מגנטיים לשם הגנה מקרינה בכל  האזורים הנדרשים למיגון מפני קרינה מרשת הסלולר או החשמל.

הגנה מקרינה מקצועית תבוצע בדרך כלל בהתאם למפרט מיגון הקרינה שהותאם על ידי מומחה קרינה לשם צמצום החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ושדות מגנטים.

ביצוע ויישום הגנה מקרינה – מיגוני קרינה

 

מיגוני קרינה מבוצעים באמצעות התקנת חומרים שונים שנועדו לספק הגנה מקרינה לשוהים בחללים הקרובים למקורות קרינה.

החומרים הנדרשים לביצוע מיגון הקרינה  ניתנים להתקנה במספר אופנים, על פי קריטריונים שנקבעים בהתאם לאפיון המקור והאזור הנדרש להגנה מקרינה , לאופי הפיזור של השטף האלקטרומגנטי, לכיוון ולעצמת השטף, ותוך התחשבות בדרישות הלקוח ובאילוצי השטח שיכולים להשפיע על יעילות ההגנה מקרינה.

התקנת חומרי המיגון והצלחה בצמצום הקרינה ומתן הגנה מהקרינה , דורשת ניסיון, הבנה ותשומת לב  לפרטים ולהוראות הנלוות בכדי להגיע ליעלות המקסימלית של ההגנה מקרינה הנדרשת .

ביצוע מיגון פאסיבי מבוסס על שילוב חומרי המיגון הבאים: פלדה פרומגנטית, לוחות אלומיניום וחומר מבודד בין לוחות חומרי הגנה מפני קרינה.

אופן התקנת המיגון של הקרינה ישפיע על יעילות ההגנה מקרינה ועל השגת המטרה במיגון הקרינה בהתקנתו – יש לעקוב אחר ההוראות שיפורטו במפרט מיגון הקרינה  בנושא זה ולבצע את העבודה של ההגנה מפני קרינה לא מייננת עם קבלן המצוי בתחום המיגון מקרינה זו.

ברוב מיגוני הקרינה הפאסיביים, לצורך ביצוע המיגון וההגנה מפני קרינה באזורים הנדרשים, יש להשתמש במספר שכבות הגנה מקרינה המורכבות מהחומרים הבאים:

אלומיניום בעל מוליכות פרומבלית גבוה המסייעת לשיפור ההגנה מפני קרינה– לוחות בעובי של 1-6 מ”מ, על פי פירוט בהתאם לדרישות ההגנה מפני קרינה , יתכן אף מספר שכבות לשם מתן הגנה מקסימלית מפני קרינה.

פלדת שנאים בכיווניות אקראית לשם ביטול שדות מגנטים והגנה מקרינה – לוחות בעובי 0.35- 3 מ”מ, בשילוב מספר שכבות, על פי הצורך בהתאם לדרישות הגנת הקרינה ומקורות הקרינה.

PVC חסין אש- יריעות בעובי 1.5 ו – 2 מ”מ, לשם בידוד בין חומרי הגנת הקרינה השונים.

פירוט החומרים המדויק של מיגון הקרינה יכול להשתנות משמעותית בהתאם לדרישות ההגנה מפני קרינה ואזורי החשיפה השונים כתלות בהספק ובזרמים.

יתרונות הגנה מקרינה - מיגוני קרינה